Profesore Petroviću, da li ste vi normalni?
NE.
Dobro, hvala vam.
MOLIM I DRUGI PUT.
Čekajte, imam još par pitanja.
BUDITE BRZI.
Da li je istina da ste vi najveći kolekcionar muzike u Srbiji?
DA.
Šta sada radite?
SANJAM.
Šta nam možete reći o drugom albumu V.I.S.Scena "Deniue"?
NIŠTA.
Zašto, profesore?
ZATO.
Pa, šta sad ja da radim?
SLUŠAJTE.
Šta?
DENIUE.

Odlomak iz intervjua datog Radio stanici "DASH" (novembar 2006-e)